23 WRZEŚNIA 2021 – KONCERT “KULTURA Z PRZYTUPEM”

Rzeszowski Dom Kultury zaprasza na koncert “Kultura z Przytupem”, który jest realizowany w ramach tegorocznych Senioraliów Rzeszowskich. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 23 września 2021 roku o godzinie 17:00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170.

Podczas koncertu wystąpią zespoły śpiewacze z Rzeszowskiego Domu Kultury:

  • Zespół Śpiewaczy Budziwojce z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Budziwój,
  • Zespół Śpiewaczy Kumoszki z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże,
  • Zespół Śpiewaczy Matysowianie z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka,
  • Zespół Śpiewaczy Sztajerek z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka,
  • Zespół Śpiewaczy Wesołe Kumoszki z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Country.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Archiwa