ZAŁÓŻ OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa. Do otrzymania Karty – za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa – uprawnieni są mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 60 lat.

Ogólnopolska Kartę Seniora w Rzeszowie można uzyskać w następujących punktach:

  • Biuro Organizacyjne Senioraliów Rzeszowskich w Rzeszowskim Domu Kultury filia Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00,
  • Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 – w godzinach pracy Urzędu,
  • Rzeszowska Rada Seniorów, Rynek 7, pokój 01, w czasie dyżurów, tj. we środy, w godzinach 12.00-14.00,
  • NZOZ “Rudek” Gabinety Rehabilitacji Medycznej w godzinach 7.00-19.00: ul. Marszałkowska 15; ul. Rejtana 32; ul. Hetmańska 40A; ul. Szarych Szeregów 5; ul. Pelczara 4/1.

Ogólnopolską Kartę Seniora można także otrzymać zgłaszając się osobiście do biura Stowarzyszenia MANKO, al. J. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 429 37 28, lub wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą. Szczegółowa lista partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Archiwa