POBIERZ APLIKACJĘ “SENIOR W SIECI”

Aplikacja mobilna „Senior w Sieci” jest narzędziem informacyjnym Rzeszowskiego Centrum Seniora, w tym stanowi element tworzonego w mieście „Centrum Informacji Senioralnej”.

Dzięki współpracy z innymi mediami oraz instytucjami w naszej Aplikacji, czytelnicy będą mogli uzyskać informacje z wielu źródeł. „Senior w Sieci” to codzienna porcja wiadomości w jednym miejscu. To jednocześnie ważny element naszej współpracy z młodszym pokoleniem.

Aplikacja odpowiada potrzebom poprawy komunikacji i informacji oraz szacunku i integrowania rzeszowskiej społeczności. Są to, z punktu widzenia Seniorów, kluczowe aspekty jak najdłuższej ich aktywności, samodzielności i udziału w prywatnym i zorganizowanym życiu społecznym.

Mamy ambicje, aby rozwiązując zidentyfikowane problemy, osiągnąć założenia programu „Miasto przyjazne seniorom” oraz wspierać władze miasta w procesie aplikacji do sieci miast Przyjaznych starzeniu się Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a w następnej kolejności rozwijać działania w ramach Globalnej sieci miast i gmin przyjaznych starzeniu WHO.

Nasze działania zmierzają do kreowania pozytywnego wizerunku starszej części mieszkańców naszego miasta, poprzez:

  • Rozwijanie i pielęgnowanie aktywności osób w starszym wieku jako szansy na pomyślne starzenie;
  • Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;
  • Utrzymanie i/lub poszerzenie udziału w kulturze i życiu społecznym jako sposobu na zapobieganie samotności i izolacji społecznej;
  • Wsparcie organizowania specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, profilaktycznej i prawnej;
  • Promocję zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych.

Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych stanowi wzmocnienie wpływu Seniorów na decyzje podejmowane prze władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.
Proces starzenia się społeczeństwa chcemy uczynić katalizatorem pozytywnych zmian w naszym mieście. Rzeszów musi wypracować indywidualne rozwiązania. Do tego konieczne jest określenie konkretnych działań i obszarów interwencji w zakresie kompleksowego przystosowania miasta do zjawiska starzenia się mieszkańców.

Planując działania na rzecz seniorów niezbędnym jest stworzenie ram formalnoorganizacyjnych dających faktyczne postawy do kreowania i wdrażania polityki senioralnej w Rzeszowie. Podstawą tych działań powinien być opracowany przez władze miasta Rzeszowski Program Polityki Senioralnej w oparciu o przyjęty 26 października 2018 r. został przez Radę Ministrów dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.

Inicjatorem opisanych działań jest powstałe w 2020 r. Stowarzyszenie „Kreatywny Senior w Rzeszowie”, które na ten cel pozyskało środki z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu NOWE FIO.
w/w Organizacja pozarządowa współpracuje m.in. z:
Rzeszowską Radą Seniorów, Urban Lab – Miasto Rzeszów, Stowarzyszeniem „Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki”.